FANDOM


Caption.jpg|right]]
Lau xanh Marchan Wiki

LinksSửa đổi


Là một động nhện được lập ra bởi maraschino - tên thân mật là mar-chan ( một con người "đơn giản" và nguy hiểm)

Lầu xanh nhãn hiệu mar-chan ( aka hội lừa tềnh ) thường trú tại box giao lưu, forum vnsharing.net

nơi tụ hội những con cá ươn uốn éo~

edit : người-vô-danh-12-tuổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.